Alýumin mör-möjek ekrany

  • Aluminium insect screen aluminium wire mesh aluminium window screen Aluminum Alloy Insect Screen Mesh

    Alýumin mör-möjek ekrany alýumin sim tor alýumin penjire ekrany Alýumin garyndy mör-möjek ekrany mesh

    Alýumin penjire ekrany, “alýumin ekrany”, “alýumin mör-möjek penjiresiniň ekrany”, “epoksi örtükli alýumin tor” diýlip atlandyrylýan alýumin magniý garyndy simleri bilen dokaldy .Aluminium çybyk ekrany çygly gurşaw üçin kümüş ak reňk, poslama garşylykdyr. Alýumin çybyn ekrany gara, ýaşyl, kümüş çal, sary, gök we ş.m. ýaly dürli reňklere epoksi örtük bilen boýalýar, şonuň üçin oňa “epoksi örtükli alýumin ekranlary” hem diýilýär. Alýuminiý garyndy ekran torumyz GB / T 10125 poslama synagyndan we duz sepmek synagyndan geçdi, şonuň üçin çygly ýerlerde ýa-da başga agyr şertlerde penjiräniň ekrany ýa-da howpsuzlyk ekrany üçin ulanyljak ýeterlik poslama garşylygy bar.