Awstraliýa Wagtlaýyn haýat Wagtlaýyn feýting Awstraliýa / Täze Zeland görnüşli ýeňil diwar Çekip bolýan diwar

Gysga düşündiriş:

Wagtlaýyn feýting Awstraliýa / Täze Zeland görnüşi
Wagtlaýyn feýting Wagtlaýyn haýat, aňsat diwar ýa-da aýrylyp bilinýän diwar, ýokary görünýän diwar, howpsuzlyk diwar paneli we wagtlaýyn gurluşyk haýaty diýlip hem atlandyrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material: Uglerod polat sim + post

Faceerüsti bejergiler: Gyzgyn çümdürilen galvanizli, elektrik galvanizli we elek galvanizli, soňra PVC örtük

Aýratynlyklary

Köp sanly ýokary görnükli reňkleri saýlamak üçin.

Metalokarky böleginde demir gysgyçlar bilen berkidilen berk metal esaslara dykylan. deşik gazmak ýa-da düýbüni tutmak bilen ýerüsti meýdany bozmazdan, wagtlaýyn feýting ulgamlary çalt we aňsat gurlup bilner.

Goýmalar

Wagtlaýyn haýat Wagtlaýyn haýat, wagtlaýyn diwar panelleri, aňsat diwar we aýrylýan diwar diýlip hem atlandyrylýar.

Wagtlaýyn diwarymyz Gurluşyk meýdançalary, eventsörite çäreler we beýleki taslamalar üçin amatly;

Olar ogurlykdan we wandalizmden goraýar, çagalary we islenmeýän adamlary howply ýerden daşlaşdyrýar we çärelere gelýänlere gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Wagtlaýyn haýat 6x10 göçme diwar, howpsuzlyk diwary ýa-da gurluşyk diwary hökmünde hem bellidir. Gözleýän reňkleriňiz we bezeglerimiz bar, islän ýeriňizde iň arzan bahadan elýeterli önümleriňiz bar.

Materila: galvanizli turba, galvanizli sim, gara sim

Faceerüsti bejermek: poroşok örtülen, gyzgyn batyrylan galvanizli, spreý boýag

Umumy ululykdaky maglumat

Sim galyňlygy 3.2mm, 3,5mm, 4.0mm, 4,5mm ýa-da özleşdirilen
Meşiň açylmagy 60 * 150mm, 75 * 75mm, 75 * 100mm, 50 * 100mm ýa-da özleşdirilen
Çit çarçuwasy 32mm OD, 38mm OD, 40mm OD, 42mm OD, 48mm OD ýa-da özleşdirilen
Adaty ululyklar 2.1 * 2.4m, 1.8 * 2.4m, 2.1 * 2.9m ýa-da özleşdirilen
Plastik aýak 600 * 220 * 150mm, ýa-da 580 * 245 * 130mm
Faceerüsti bejermek elektrik galvanizli ýa-da gyzgyn galvanizli
Bölüm

Kebşirlenen tor paneli, tegelek post, plastmassa aýaklar Durmak ýa-da goldaw bermek üçin gysgyç

Awstraliýa Wagtlaýyn diwar meşhur ululygy

Sim galyňlygy:

3mm

Açyk mesh:

60x150mm

Paneliň ululygy

2100x2400mm

Dik turbanyň ululygy

OD 32mmx2.0mm, ýokarsynda we aşagynda 150mm galdy

Gorizontal turbanyň ululygy

OD 32mmx2.0mm

Esasy aýaklar

600x220x150mm

Bölüm

Kebşirlenen tor paneli, tegelek turba çarçuwalary, plastmassa aýaklary gysmak, galmak \ goldaw

Üpjünçilik ukyby we goşmaça maglumatlar

Gaplamak: skidlerde ýa-da köpçülikleýin

Önümçilik: bir gap üçin iki hepde

Ulag: deňiz arkaly

Gelip çykan ýeri: Hebei, Hytaý

Adingük porty: Hytaý, Szangang

Australia Temporary fence
Australia Temporary fence

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary