Towuk simleri

  • hexagonal netting chicken wire farm netting

    altyburç tor tor towuk sim fermasy torlary

    Altyburçly sim tor, towuk simleri, towuk haýaty, altyburç simli tor we altyburç simli tor hökmünde hem bellidir.Bu demir sim, pes uglerod polat sim ýa-da poslamaýan polat sim bilen dokalýar, soňra galvanizlenýär. Galvanizli iki görnüş bar: elektro galvanizli (sowuk galvanizli) we gyzgyn çümdürilen galvanizli. Towuk simleri, towşan diwary, gaýa torlary we çukur torlary üçin ýeňil galvanizli sim torlary ulanylyp bilner, agyr agramly sim tor gabion sebedi ýa-da gabion üçin ulanylýarguty. Galvanizli towuk siminiň öndürijiligitarapa poslama, pos we okislenme garşylygy gowy, şonuň üçin müşderileriň arasynda meşhur.