giňeldilen metal tor giňeldilen tor giňeldilen sim tor giňeldilen tekiz tor

Gysga düşündiriş:

Galvanizli giňeldilen demir tor, galvanizli giňeldilen sim tor, alýumin giňeldilen tor Almaz tekiz list


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Goýmalar

Giňeldilen mesh tutuşlygyna bolşy ýaly gaty berkdir. Ol polatdan ýasalan bölekden ýasalýar. Surfaceerüsti PVX bilen örtülendir ýa-da galvanizli. Giňeldilen metaldan ýasalan önümler dürli ölçegde we şekillerde gara galvanizli poslamaýan polatdan we alýuminden we başgalar bilen üpjün edilýär. Meş doly kagyz bilen üpjün edilip ýa-da müşderiniň aýratynlyklaryna görä ýasalyp bilner. Giňeldilen metal torda birnäçe senagat, söwda we binagärlik goşundylary bar. agyr päsgelçilik, ýöne ýagtylygyň, ýylylygyň, howanyň, suwuklygyň we sesiň geçmegine mümkinçilik berýär

1) Material: Alýumin, galvanizli list, poslamaýan polatdan ýasalan tor, mis tor

2) Nusga: Almaz, altyburç ýa-da ýörite görnüşde açylýar.

3) Üstünlikleri: Giňeldilen metal tor güýçli we çydamly, şekillerinde ýakymly görünýär.

4) Ölçegler: Uzyn ýol: 3-100mm;

Toruň gysga ýoly: 2-80mm;

Galyňlygy: 0,3-5mm;

Aýratynlyklary

GYSGAÇA GÖRNÜŞLI MESH
LWD (mm) SWD (mm) Giň ini Strand Gauge % Erkin meýdan Takmynan.Kg / m2
6.05 3.38 0.5 0.8 50 2.1
10.24 5.84 0.5 0.8 75 1.2
10.24 5.84 0.9 1.2 65 3.2
3.80 2.10 0.8 0.6 46 2.1
14.20 4.80 1.8 0.9 52 3.3
24.40 7.10 2.4 1.1 57 3.4
23.20 5.80 3.2 1.5 43 6.3
32.70 10.90 3.2 1.5 59 4
33.50 12.40 2.3 1.1 71 2.5
42.90 14.20 4.6 2.7 58 8.6
39.10 18.30 4.7 2.7 60 7.6
43.20 17.08 3.2 1.5 69 3.2
69.80 37.10 5.5 2.1 75 3.9

 

Metal galyňlygy

Deşikleriň nominal ululygy

Adaty önümiň ululygy

Hasaplanan agram kg / m2

SWM

LWM

Strand

Ini

Uzynlyk

0.5

3

6

1000

2000

2000

1.76

3.2

8

5

10

6

12.5

1800

3000

1.08

7

14

8

16

2000

3340

9

20

12

30

1.35

1800

2000

3600

4000

0.88

10

25

1.12

0.8

10

25

1.12

12

30

1.35

1.41

15

40

1.68

1

10

25

1.12

12

30

1.35

1.76

15

40

1.68

1.2

10

25

1.13

12

30

1.35

2.12

15

40

1.68

18

50

2.03

1.5

15

40

1.69

2.64

18

50

2.03

22

60

2.47

29

80

3.25

3.53

2

18

50

2.03

1800

2000

2500

3600

4000

5000

22

60

2.47

29

80

3.26

4.42

36

100

4.05

44

120

4.95

5.29

3

36

100

4.05

44

120

4.95

55

150

4.99

2000

5000

4.27

2500

6400

65

180

4.6

2000

6400

3.33

2500

8000

4

22

60

4.5

1500

|

2000

2000-3000

12.84

30

80

5

2000-4000

10.46

38

100

6

2000-4500

9.91

5

24

60

6

2000-3000

19.62

35

80

6

2000-4000

14.71

38

100

7

2000-4500

14.67

56

150

6

2000-6000

8.41

76

200

6

2000-6000

6.19

6

32

80

7

2000-4000

20.6

38

100

7

2000-4500

17.35

56

150

7

2000-6000

11.77

expanded metal mesh01 expanded metal mesh03 expanded metal mesh02 expanded metal mesh04

expanded metal mesh expanded mesh expanded wire mesh expanded flattened mesh

expanded metal mesh expanded mesh expanded wire mesh expanded flattened mesh

expanded metal mesh expanded mesh expanded wire mesh expanded flattened mesh

expanded metal mesh expanded mesh expanded wire mesh expanded flattened mesh

expanded metal mesh expanded mesh expanded wire mesh expanded flattened mesh


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary