Süýümli aýna mör-möjekleriň ekrany

  • fiberglass mesh fiberglass anti insect netting insect mesh Fiberglass window screen mesh fiberglass insect screen mesh Fiberglass mosquito mesh

    süýümli aýna süýümli süýümli aýna mör-möjek toruna garşy mör-möjek süýümi

    Süýümli aýna ekranly mesh, şeýle hem süýümli aýna mör-möjek ekran meshi, süýümli aýna çybyn tor, süýümli aýna tor, aýna süýümli ýüplükden dokalan we uzak möhletli estetikany, reňkini we berkligini üpjün etmek üçin gorag bazasy bilen örtülendir. Aýna süýümi ýalyn saklaýjydyr, poslamaz we tegmiller bolmaz, ýeňil agramly we tygşytly. Süýümli aýna çybyn torlary ýönekeý dokalan we otagyň şemalladylmagy üçin birmeňzeş tor bar.