Galvanizli mör-möjek ekrany

  • china galvanized iron insect screen galvanized window screen  galvanized iron window screen galvanized mosquito netting security screen

    Hytaý galvanizli demir mör-möjek ekrany galvanizli penjire ekrany galvanizli demir penjire ekrany galvanizli çybyn torunyň howpsuzlyk ekrany

    Galvanizli mör-möjek ekrany galvanizli penjire ekrany hem diýilýär, galvanizli demir penjire ekrany, galvanizli çybyn tor. Mör-möjek ekranlarynyň iň meşhur we tygşytly görnüşlerinden biridir. Galvanizli mör-möjekleriň ekrany mesh ýönekeý dokalan pes uglerod polatdyr we galvanizlenip bilner ak ýa-da gök reňkde dokamakdan ozal ýa-da dokamakdan soň.

    Poslamaýan polatdan gorag ekranyndan başga-da, gyzgyn çümdürilen ýokary dartylan galvanizli polat simden we gara güýçli örtükli 11 sany galvanizli polat howpsuzlyk ekrany, penjireler we gapylar üçin ýene bir güýçli we çydamly howpsuzlyk ekranydyr. Dokalan galvanizli bu görnüş Awstraliýa bazarynda meşhurdyr. Poslamaýan polatdan ýasalan tor bilen deňeşdirilende, galvanizli polat tor has ykdysady we ýokary güýçlidir.