Meş

 • welded wire mesh galvanized welded wire mesh panel welded mesh panel concrete netting

  kebşirlenen sim tor galvanizli kebşirlenen sim tor paneli kebşirlenen sim paneli beton tor

  Kebşirlenen sim tor, awtomatiki usulda we çylşyrymly kebşirleme usuly arkaly ýokary hilli demir simden ýasalýar, keseligine we dikligine goýulýar, her çatrykda aýratyn kebşirlenýär. Kebşirlenen torlar berk we gurluşy bilen tekiz we tekiz. Guş guşlary, ýumurtga sebetleri, uçuş-gonuş zolagy, suw akabasy, miweleri guratýan ekran, diwar ýaly ähli maksatlar üçin senagatda we oba hojalygynda, gurluşykda, transportda we magdançylykda giňden ulanylýar.

 • welded mesh panel Black/Galvanized Welded Wire Mesh Panel Welded Panel Steel Welded Mesh Panel Concrete netting Reinforcing Mesh Reinforced mesh Concrete steel mesh

  kebşirlenen panel

  Kebşirlenen sim tor paneli (beton tor) awtomatiki usulda we çylşyrymly kebşirleýiş usuly arkaly ýokary hilli demir simlerden we poslamaýan polat simden ýasalýar, keseligine we dikligine, her çatrykda aýratyn kebşirlenýär. Bu hatda berk we berk gurluşly, köplenç ulanylýar garawul, ekerançylyk, demir ýollar, potoloklar, binagärlik we partiton ulgamlary.

 • hexagonal netting chicken wire farm netting

  altyburç tor tor towuk sim fermasy torlary

  Altyburçly sim tor, towuk simleri, towuk haýaty, altyburç simli tor we altyburç simli tor hökmünde hem bellidir.Bu demir sim, pes uglerod polat sim ýa-da poslamaýan polat sim bilen dokalýar, soňra galvanizlenýär. Galvanizli iki görnüş bar: elektro galvanizli (sowuk galvanizli) we gyzgyn çümdürilen galvanizli. Towuk simleri, towşan diwary, gaýa torlary we çukur torlary üçin ýeňil galvanizli sim torlary ulanylyp bilner, agyr agramly sim tor gabion sebedi ýa-da gabion üçin ulanylýarguty. Galvanizli towuk siminiň öndürijiligitarapa poslama, pos we okislenme garşylygy gowy, şonuň üçin müşderileriň arasynda meşhur.

 • Chain link mesh chain link fencing diamond wire mesh garden fence football field fence

  Zynjyr baglanyşygy tor zynjyry baglanyşyk göwher göwher simli bag bagy futbol meýdançasy

  Zynjyr baglanyşyk diwaryna göwher açylyşy bilen göwher simli tor hem diýilýär. Zynjyr baglanyşygy arkaly dürli metal simler bilen dokalýarsim tor maşyn. Zynjyr baglanyşygymyzmesh materiallar poslamaýan polatdan, galvanizli we PVX örtükli simlerde bar. Adatça baglarda, sport howlusynda, senagat meýdançalarynda, jaýlarda, ýollarda we mähelläni gözegçilikde saklamak üçin ulanylýar.

 • expanded metal mesh expanded mesh expanded wire mesh expanded flattened mesh

  giňeldilen metal tor giňeldilen tor giňeldilen sim tor giňeldilen tekiz tor

  Galvanizli giňeldilen demir tor, galvanizli giňeldilen sim tor, alýumin giňeldilen tor Almaz tekiz list

 • crimped wire mesh for mining crimped mesh Mine sieving mesh Vibrating mesh Wire hooked Screen Ming woven screen mesh

  dag magdanlaryny gazmak üçin gysylan sim torlary Mina arassalaýjy tor Wibrasiýa tor

  Gyrylan tor uglerod polatdan we poslamaýan polatdan dokalyp bilner, siziň saýlamagyňyz üçin poslamaýan polatdan köp material bar, meselem: S.S304, S.S316, S.S316L, S.S904L we ş.m. The pieces gaty tekiz, süýşýän sim ýok, döwülen sim ýok.

 • Alkali resistant plaster Fiberglass Mesh Building Reinforcement Fiberglass Net Fiberglass Mesh Fiberglass plastering mesh alkali resistant fiberglass mesh

  Alkala çydamly gips

  Süýümli aýna mata esasan alkali çydamly süýümli aýna mata bolup, C ýa-da E aýna süýüm ýüplüginden (esasy düzümi ASilikat, gowy himiki durnuklylyk) ýörite dokma usuly arkaly, soňra Antalkali bilen örtülen we güýçlendiriji serişde bilen bezelýär we ýokary temperatura ýylylygy bilen bejerilýär Tamamlamak. Gurluşykda we bezegde iň oňat in Engineeringenerçilik materialy.

 • 3D Curved Welded Mesh Fence Panel Triangle Welded Fence 3D curved Garden Fence bening fence panel welded wire mesh fence panel

  3D egrilen kebşirlenen kebşirlenen paneli üçburçluk kebşirlenen diwar

  Üçburç kebşirlenen diwar, sim çekilenden soň, sim kebşirlemekden, paneli egmekden, paneli galvanizlemekden we PVC örtükden soň, ýokary berk diwar paneline girip, ýumşak polat simden ýasalýar. Gowy poslama garşy. 3D egrilen bag bagy, şeýle hem berkidilen diwar paneli, kebşirlenen simli diwar paneli we ş.m.

 • stainless steel wire mesh stainless steel mesh woven type

  poslamaýan polatdan ýasalan sim, poslamaýan polatdan ýasalan tor

  1. Poslamaýan polatdan ýasalan material: AISI302, 304,304L, 316,316L, 430,309,310S

  2. simiň diametri: 0.015-5.00 mm

  3. dokma görnüşleri: Düz dokma, Twill dokma, Gollandiýaly dokma, Gollandiýanyň dokma görnüşi.

 • china galvanized iron insect screen galvanized window screen galvanized iron window screen galvanized mosquito netting security screen

  Hytaý galvanizli demir mör-möjek ekrany galvanizli penjire ekrany galvanizli demir penjire ekrany galvanizli çybyn torunyň howpsuzlyk ekrany

  Galvanizli mör-möjek ekrany galvanizli penjire ekrany hem diýilýär, galvanizli demir penjire ekrany, galvanizli çybyn tor. Mör-möjek ekranlarynyň iň meşhur we tygşytly görnüşlerinden biridir. Galvanizli mör-möjekleriň ekrany mesh ýönekeý dokalan pes uglerod polatdyr we galvanizlenip bilner ak ýa-da gök reňkde dokamakdan ozal ýa-da dokamakdan soň.

  Poslamaýan polatdan gorag ekranyndan başga-da, gyzgyn çümdürilen ýokary dartylan galvanizli polat simden we gara güýçli örtükli 11 sany galvanizli polat howpsuzlyk ekrany, penjireler we gapylar üçin ýene bir güýçli we çydamly howpsuzlyk ekranydyr. Dokalan galvanizli bu görnüş Awstraliýa bazarynda meşhurdyr. Poslamaýan polatdan ýasalan tor bilen deňeşdirilende, galvanizli polat tor has ykdysady we ýokary güýçlidir.

 • Aluminium insect screen aluminium wire mesh aluminium window screen Aluminum Alloy Insect Screen Mesh

  Alýumin mör-möjek ekrany alýumin sim tor alýumin penjire ekrany Alýumin garyndy mör-möjek ekrany mesh

  Alýumin penjire ekrany, “alýumin ekrany”, “alýumin mör-möjek penjiresiniň ekrany”, “epoksi örtükli alýumin tor” diýlip atlandyrylýan alýumin magniý garyndy simleri bilen dokaldy .Aluminium çybyk ekrany çygly gurşaw üçin kümüş ak reňk, poslama garşylykdyr. Alýumin çybyn ekrany gara, ýaşyl, kümüş çal, sary, gök we ş.m. ýaly dürli reňklere epoksi örtük bilen boýalýar, şonuň üçin oňa “epoksi örtükli alýumin ekranlary” hem diýilýär. Alýuminiý garyndy ekran torumyz GB / T 10125 poslama synagyndan we duz sepmek synagyndan geçdi, şonuň üçin çygly ýerlerde ýa-da başga agyr şertlerde penjiräniň ekrany ýa-da howpsuzlyk ekrany üçin ulanyljak ýeterlik poslama garşylygy bar.

 • stainless steel mosquito netting stainless steel window screen mesh stainless steel stainless steel insect screensecurity window screen

  poslamaýan polat çybyn torlary poslamaýan polatdan ýasalan penjire ekrany poslamaýan polatdan poslamaýan polatdan poslamaýan

  Poslamaýan polat penjire ekrany poslamaýan polatdan mör-möjek ekrany, howpsuzlyk penjiresiniň ekrany hem diýilýär. Çydamlylygy we dowamly öndürijiligi bilen poslamaýan polatdan ýokary hilli öndürilýär. Poslamaýan polatdan ýasalan sim poslama, pos, yssy, gidroksidi garşy durup biler, şonuň üçin mör-möjekleriň öňüni almak üçin penjireler, gapylar we eýwan ekranlary üçin agyr şertlerde ulanylyp bilner.

12 Indiki> >> Sahypa 1/2