Plastiki mör-möjekleriň ekrany

  • plastic mosquito mesh plastic insect screen Plastic window screen Plastic mosquito screen Nylon window screen Polyethylene window screen

    plastik çybyn tor plastik mör-möjek ekrany Plastiki penjire ekrany Plastiki çybyn ekrany Neýlon penjire ekrany

    Plastiki penjire ekrany, plastik mör-möjekleriň ekrany, plastik çybyn ekrany, neýlon penjire ekrany ýa-da polietilen penjire ekrany hem penjiräniň açylmagyny ýapmak üçin niýetlenendir. Tor adatça plastmassadan we polietilenden ýasalýar we agaçdan ýa-da metal çarçuwada uzalýar. Leavesapraklary, galyndylary, mör-möjekleri, guşlary we beýleki haýwanlary arassa howa akymynyň öňüni almazdan, binanyň ýa-da eýwan ýaly ekranly gurluşyň içine girmezligi üçin hyzmat edýär. Awstraliýada, ABŞ-da, Kanadada we dünýäniň beýleki ýerlerinde öýleriň köpüsinde çybynlar we öý çybyklary ýaly mör-möjekleri göterýän keseliň öňüni almak üçin penjirede ekranlar bar.