Razor sim

  • Razor wire Concertina razor barbed wire Concertina wire Galvanized razor wire galvanized concertina wire

    Razor sim Konsertina razor tikenek simler

    Razor tikenli sim, oňa konsertina razor tikenli sim, razor sim, konsertina sim hem diýilýär. Razor tikenli sim owadan, tygşytly we amaly, oňat öňüni alyş täsiri, amatly gurluşyk we beýleki ajaýyp aýratynlyklary bilen. Dürli diametrli dürli kesiş görnüşinde ýasalyp, beýik diwarda ýa-da baglaýjy diwarda giňden ulanylyp bilner, izolýasiýa we goramaga gowy täsir edýär. Konsertina görnüşli razor simleri gowy görünýär, amaly ulanylýar we has berk goragy üpjün edip biler.