3D egrilen kebşirlenen kebşirlenen paneli üçburçluk kebşirlenen diwar

Gysga düşündiriş:

Üçburç kebşirlenen diwar, sim çekilenden soň, sim kebşirlemekden, paneli egmekden, paneli galvanizlemekden we PVC örtükden soň, ýokary berk diwar paneline girip, ýumşak polat simden ýasalýar. Gowy poslama garşy. 3D egrilen bag bagy, şeýle hem berkidilen diwar paneli, kebşirlenen simli diwar paneli we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gorag paneli

Paletiň panelleri ýok etmezligi üçin paletiň düýbünde köpürjik plastmassa bölegi bar
Paletiň has güýçli bolmagy üçin 4 sany demir burç bar.
Çit panelleriniň gysylmagyny azaltmak üçin plastmassa bandajyň her setiriniň aşagynda demir plastinka bar.
Çit panelleriniň üstünde agaç plitalar bar, olar diwar panellerini beýleki paletler tarapyndan ezilmezligi üçin gorap biler.

Gorag posty

Her haýat ýazgysy gapak bilen örtülendir (gurnama wagtyňyzy we zähmet çykdajylaryňyzy tygşytlaň), soňra plastmassa plýonka, soňra metal palet bilen örtülendir.

Gorag esbaplary

Klipler we nurbatlar toplumlar, plastmassa film + karton guty bilen gaplanýar.

Iň oňat bag diwary, howa menzili, elektrik bekedi we sp.

3D egrilen kebşirlenen diwar programmalary

1. Hususy häsiýetler we dynç alyş ýerleri
2. Sport desgalary, meýdançalar, tennis kortlary, oýun meýdançalary
3. Ammarlar, logistika bazalary - harby desgalar we ýerler
4. estaşaýyş jaýlary we awtoulag duralgalary
5. Senagat we söwda binalary
6. Jemgyýetçilik ýerleri.

Galvanizli V. Meş Galyňlaşdyrma popupar spesifikasiýasy

Egrilik Kebşirlenen sim tor Çit

Panel

Meş

Sim galyňlygy

Faceüzü

Bejergi

Panel

Ini

Gaplar

NOS.

Panel

Boý

Çit

Boý

Panel paneli

50 * 100mm

55 * 100mm

4.0mm

4,5 mm

5.0mm

6.0mm

galvanizli

poliester tozy örtülen

PVC örtükli

2,5 mm

3.0mm

4

2000mm

2700mm

5

2300mm

3200mm

6

2600mm

3700mm

V Panel

2

530mm

2700mm

630mm

3200mm

730mm

3700mm

Kwadrat post

Diwaryň galyňlygy

Poçta uzynlygy

40 * 60mm

1,2 mm

L = 2.0m

L = 2.2m

L = 2.4m

L = 2,5 m

40 * 60mm

1.5mm

40 * 60mm

2.0mm

60 * 60mm

1,2 mm

60 * 60mm

1.5mm

60 * 60mm

2.0mm

Tegelek ýazgy

Diwaryň galyňlygy

Poçta uzynlygy

48mm

1.5mm

L = 2.0m

L = 2.2m

L = 2.4m

L = 2,5 m

48mm

2.0mm

60mm

1.5mm

60mm

2.0mm

Şetdaly posty

Diwaryň galyňlygy

Poçta uzynlygy

70 * 100mm

1.0mm

L = 2.0m

L = 2.2m

L = 2.4m

L = 2,5 m

70 * 100mm

1,2 mm

Gaplamak: agaç palet, metal palet ýa-da müşderiniň islegi boýunça

Gelip çykan ýeri:Hebei, Hytaý

Adingük porty: Szang, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary