Habarlar

 • Types and applications of expanded metal mesh

  Giňeldilen metal toruň görnüşleri we ulanylyşy

  Giňeldilen metal tor, ulanylyşyna görä köp belent platforma pedallary, mehaniki gorag örtükleri, awtoulag ýollary, demir ýol diwarlary, binanyň çukurlaryny goramak, içki bezeg, potoloklar, tehnika ...
  Koprak oka
 • Stainless steel mesh related knowledge

  Poslamaýan polatdan ýasalan bilimler

  Poslamaýan polatdan ýasalan tor, häzirki wagtda bazarda iň köp ýaýran, giňden ulanylýan we iň uly metal sim torudyr. Köplenç poslamaýan polatdan ýasalan tor diýilýär, esasan poslamaýan polatdan ýasalan mata degişlidir. Ilki bilen, birnäçe esasy elemiň täsirine düşüneliň ...
  Koprak oka
 • Types and characteristics of fencing nets

  Galyň torlarynyň görnüşleri we aýratynlyklary

  Çitler we dürli çig mallar bar. Haýsy haýat size laýyk? Şol sebäpden, özümiziň ulanmagymyzy saýlap biler ýaly, köplenç ulanylýan diwar torlarynyň görnüşlerine we aýratynlyklaryna düşünmelidiris. Soň garawul uýasy görnüşleri we häsiýetleri barada gürleşer ...
  Koprak oka