Tikenli sim

  • Galvanized barbed wire PVC coated barbed wire Double Twist Barbed Wire barb wire

    Galvanizli tikenli sim PVC örtükli tikenli sim Iki goşa tikenli tikenli sim barb sim

    Jübüt egrilen tikenli sim, ýokary dykyzlykly sim bilen ýasalan häzirki zaman howpsuzlyk berkitme materiallarynyň bir görnüşidir. Agressiw perimetri girýänleri gorkuzmagyň we saklamagyň netijesini gazanmak üçin goşa egrilen tikenli sim gurup bolýar, diwaryň ýokarsyna oturdylan pyçaklary kesmek we kesmek, şeýle hem dyrmaşmagy we degmegi gaty kynlaşdyrýan ýörite dizaýnlar. Poslamagyň öňüni almak üçin sim we zolak galvanizlenýär.